Schron 12

Bielsko-Biała
| zdjęcia | schemat | opis | mapa


Poniższe fotografie wykonane zostały po przeprowadzonych 29.08.2005 roku pracach porządkowych [wycinka drzew i krzewów, oczyszczenie terenu wokół schronu].

Schron - stan przed pracami - zobacz tutaj

12-5.jpg
archiwalne zdjęcie schronu [wykonane w 1939 roku]; [fot. pochodzi z Bielitz-Bialer
Beskidenbriefe]
12-6.jpg
archiwalne zdjęcie schronu [wykonane w 1939 roku]; [fot. pochodzi z Bielitz-Bialer
Beskidenbriefe]
12-5.jpg
widoczna strzelnica dla ckm - lewa
12-6.jpg
widok od strony lewej; widoczna przelotnia
12-4.jpg
widok od strony lewej
12-2.jpg
widok od tyłu
12-3.jpg
widok ogólny
12-3.jpg
widok od strony prawej

strzelnica dla ckm, o pogłębionym polu ostrzału w dół - "depresyjna" - lewa
 

Bielsko-Biała
| zdjęcia | schemat | opis | mapa