OPIS - schron 12

Bielsko-Biała
| zdjęcia | schemat | opis | mapa

KARTA SCHRONU

© GRUPA OPERACYJNA BIELSKO-BIAŁA
 Pozycja: Bielsko
 Lokalizacja: Bielsko-Biała
 Typ schronu: do ognia bocznego jednostronnego
 Lokalizacja GPS (±5 m):

N 49°49'58.7'' | E 019°00'45.8''

 Wysokość:

351 m n.p.m.

 Opis dojazdu:

jedziemy [z centrum miasta] ul. Jana III Sobieskiego, później ul. św. Stanisława. Na skrzyżowaniu obok kościoła św. Stanisława w Starym Bielsku udajemy się w prawo na ul. Nad Potokiem. Przejeżdżamy pod estakadą i tuż za nią skręcamy w lewo. Ulicą Zuchów [w górę] docieramy do niewielkiego skrzyżowania, na którym udajemy się w lewo [ul. Twarda]. Po przejechaniu ok. 700 m, po lewej stronie [za ostatnim budynkiem] zobaczymy schron.

 Strzelnica ckm:

1 [lewa - "depresyjna"]

 Strzelnica obrony wejścia:

brak

 Wnęka na amunicję:

po prawej stronie [bliżej czoła]

 Wnęka na piec grzewczy:

brak

 Wylot pieca grzewczego:

po lewej stronie [zamurowany]

 Otwór wentylacyjny:

ustalono istnienie jednego - po lewej stronie

 Elementy wejścia:

zachowana ościeżnica bez zawiasów

 Betonowa wylewka podłogi:

nie ustalono

 Haki do mocowania maskowania:

pozostałości

 Nasyp czołowy:

zachowany

 Dodatkowe informacje:

brak

 


Bielsko-Biała
| zdjęcia | schemat | opis | mapa