Schron 1

Skoczów
| zdjęcia | schemat | opis | mapaarchiwalne zdjęcie schronu [najprawdopodobniej jesień 1939r.]; widoczne maskowanie obiektu ściętymi drzewami

opis jak wyżej

archiwalne zdjęcie schronu [nie ustalono daty wykonania fotografii]; [fot. F. Drabina]

archiwalne zdjęcie schronu [nie ustalono daty wykonania fotografii]

z prawej strony torów widoczne pozostałości schronu

pozostałości schronu; widoczne pręty zbrojeniowe

pozostałości schronu

pozostałości schronu; widoczny charakterystyczny fragment połączenia stropu z uchem
 

Skoczów
| zdjęcia | schemat | opis | mapa