Schron 9

Bielsko-Biała
| zdjęcia | schemat | opis | mapa


Poniższe fotografie wykonane zostały po przeprowadzonych 18.08.2005 roku pracach porządkowych [wycinka drzew i krzewów, oczyszczenie terenu wokół schronu].

Schron - stan przed pracami - zobacz tutaj

09-4.jpg
widok ogólny
09-5.jpg
widok od tyłu
09-8.jpg
widok od strony lewej; widoczna przelotnia oraz strzelnica dla ckm - lewa
09-5.jpg
opis jak wyżej
09-2.jpg
widoczna strzelnica dla ckm - lewa
09-6.jpg
widok od czoła
09-4.jpg
widok od tyłu; widoczna przelotnia oraz strzelnica dla ckm - prawa
09-4.jpg
widok od strony prawej; widoczna przelotnia oraz strzelnica dla ckm - prawa
09-8.jpg
widok od tyłu
09-8.jpg
strzelnica dla ckm - lewa [wzmocniona]
09-8.jpg
strzelnica dla ckm - prawa
09-8.jpg
strzelnica obrony wejścia [prostokątny kształt]; otwór na wylot pieca grzewczego
 

Bielsko-Biała
| zdjęcia | schemat | opis | mapa