Schron 8

Bielsko-Biała
| zdjęcia | schemat | opis | mapa


Poniższe fotografie wykonane zostały po przeprowadzonych 26.08.2005 roku pracach porządkowych [wycinka drzew i krzewów, oczyszczenie terenu wokół schronu].

Schron - stan przed pracami - zobacz tutaj


widoczna strzelnica dla ckm - prawa

opis jak wyżej

opis jak wyżej

widok od strony prawej; widoczna przelotnia

widok od tyłu

opis jak wyżej

opis jak wyżej

opis jak wyżej

widok od strony lewej; widoczna przelotnia

opis jak wyżej

opis jak wyżej

widok od strony lewej; widoczna strzelnica dla ckm - lewa

opis jak wyżej

widok od czoła; widoczny nasyp czołowy

opis jak wyżej

strzelnica dla ckm - lewa [wzmocniona]

strzelnica dla ckm - prawa [normalna]

strzelnica obrony wejścia - lewa
 

Bielsko-Biała
| zdjęcia | schemat | opis | mapa