Schron 7

Bielsko-Biała
| zdjęcia | schemat | opis | mapa


Poniższe fotografie wykonane zostały po przeprowadzonych 18.08.2005 roku pracach porządkowych [wycinka drzew i krzewów, oczyszczenie terenu wokół schronu].

Schron - stan przed pracami - zobacz tutaj


archiwalne zdjęcie schronu [nie ustalono daty wykonania fotografii]

współczesne zdjęcie schronu i jego otoczenia [wykonane w 2005 roku]

07_2nowe.jpg
widok ogólny
07_7nowe.jpg
widoczna strzelnica dla ckm - lewa
07_1nowe.jpg
opis jak wyżej
07_4nowe.jpg
widok od tyłu
07_5nowe.jpg
opis jak wyżej
07_6nowe.jpg
opis jak wyżej
07_3nowe.jpg
opis jak wyżej

strzelnica dla ckm - prawa [wzmocniona]

strzelnica dla ckm - lewa

spływ wody ze stropu
 

Bielsko-Biała
| zdjęcia | schemat | opis | mapa