Schron 1

Bielsko-Biała
| zdjęcia | schemat
| opis | mapa

01-13.jpg
widok ogólny na przelotnię
01-14.jpg
widoczna przelotnia oraz strzelnica dla ckm
- lewa
01-15.jpg
widoczna strzelnica dla ckm - lewa
01-10.jpg
widok czoła oraz strzelnicy dla ckm - lewej
01-6.jpg
widok czoła oraz strzelnicy dla ckm - prawej
01-3.jpg
widoczna strzelnica dla ckm - prawa
01-5.jpg
widok na tył, widoczna przelotnia oraz strzelnica dla ckm - prawa
01-4.jpg
strzelnica dla ckm - prawa [częściowo zabetonowana po wojnie przez Wojsko Polskie]
01-11.jpg
strop schronu; sklepienie uniesione w części centralnej, posiadające wyżłobienia na odprowadzanie wody deszczowej w kierunku czterech rogów, gdzie umieszczono metalowe rynienki

opis jak wyżej
01-8.jpg
metalowa rynienka do odprowadzania wody deszczowej
01-9.jpg
metalowa rynienka do odprowadzania wody deszczowej - zachowana w całości
01-7.jpg
strzelnica obrony wejścia
 

Bielsko-Biała
| zdjęcia | schemat | opis | mapa