Schron 16

Bielsko-Biała
| zdjęcia | schemat | opis | mapa


Poniższe fotografie - z lewej kolumny - pochodzą z lat 2002-2005, po prawej stronie zdjęcia wykonane po pracach porządkowych w sierpniu i wrześniu 2005 roku [wycinka drzew i krzewów, oczyszczenie terenu wokół schronu, usunięcie ze ścian graffiti].

Schron - stan obecny - zobacz tutaj

 

Bielsko-Biała
| zdjęcia | schemat | opis | mapa