Schron 14

Bielsko-Biała
| zdjęcia | schemat | opis | mapa


Poniższe fotografie wykonane zostały po przeprowadzonych 22.08.2005 roku pracach porządkowych [wycinka drzew i krzewów, oczyszczenie terenu wokół schronu].

Schron - stan przed pracami - zobacz tutaj
Schron w 1984 roku - zobacz tutaj


widok ogólny

opis jak wyżej

widok od strony prawej

widoczna strzelnica dla ckm - prawa

opis jak wyżej

widoczne ucho schronu

widok od tyłu

opis jak wyżej

widok od strony lewej; widoczna przelotnia

opis jak wyżej

strop schronu

strzelnica dla ckm, o pogłębionym polu ostrzału w dół - "depresyjna" - prawa
 

Bielsko-Biała
| zdjęcia | schemat | opis | mapa