Schron 13

Bielsko-Biała
| zdjęcia | schemat | opis | mapa


Poniższe fotografie wykonane zostały po przeprowadzonych 30.08.2005 roku pracach porządkowych [wycinka drzew i krzewów, oczyszczenie terenu wokół schronu].

Schron - stan przed pracami - zobacz tutaj


widok na przelotnię oraz strzelnicę dla ckm
- prawą

widok od strony prawej

widoczna strzelnica dla ckm - prawa oraz ściana czołowa

opis jak wyżej

widok od tyłu

widok od strony lewej; widoczna przelotnia

opis jak wyżej

widok od czoła

widok ogólny

odbity na stropie ślad podkowy
 

Bielsko-Biała
| zdjęcia | schemat | opis | mapa