Schron 11

Bielsko-Biała
| zdjęcia | schemat | opis | mapa


widok na wysadzoną przelotnię

widok od tyłu

opis jak wyżej

widok od strony prawej

opis jak wyżej

widok od czoła

opis jak wyżej

opis jak wyżej

widok od strony prawej; widoczna zniszczona przelotnia

elementy zbrojenia

strop schronu; widoczny fragment wysadzonej przelotni [obecnie brak tego elementu]

zniszczona strzelnica dla ckm

strzelnica dla ckm od wewnątrz

widok spod schronu nr 11 na obiekty 12 [po prawej] i 13 [po lewej]
 

Bielsko-Biała
| zdjęcia | schemat | opis | mapa