OPIS - schron 6

Bielsko-Biała
| zdjęcia | schemat | opis | mapa

KARTA SCHRONU

© GRUPA OPERACYJNA BIELSKO-BIAŁA
 Pozycja: Bielsko
 Lokalizacja: Bielsko-Biała
 Typ schronu: do ognia bocznego dwustronnego - "skośny"
 Lokalizacja GPS (±5 m):

N 49°49'11.7'' | E 018°58'55.8''

 Wysokość:

341 m n.p.m.

 Opis dojazdu:

poruszając się ul. Cieszyńską [od centrum miasta], za budynkami Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości w Wapienicy, skręcamy w prawo w ul. Regera [skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną]. Jadąc prosto [przez przejazd kolejowy, mijając Fabrykę Pił i Narzędzi oraz Union-Vis] docieramy do skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego, na którym udajemy się w prawo. Za około 100 m skręcamy ponownie w prawo w drogę gruntową. Za budynkiem nr 415c znajduje się sad, a w nim stoi schron.

 Strzelnica ckm:

2 [zamurowane: lewa - całkowicie, prawa - częściowo]

 Strzelnica obrony wejścia:

2 [zamurowane]

 Wnęka na amunicję:

po lewej stronie

 Wnęka na piec grzewczy:

po prawej stronie

 Wylot pieca grzewczego:

po prawej stronie [zamurowany]

 Otwór wentylacyjny:

nie ustalono

 Elementy wejścia:

ościeżnica wtórna

 Betonowa wylewka podłogi:

widoczna, wraz z miejscami po belkach mocujących stół

 Haki do mocowania maskowania:

widoczne [2]

 Nasyp czołowy:

zachowany

 Dodatkowe informacje:

- wejście za zgodą właściciela
- zamurowane lewe wejście do przelotni

 


Bielsko-Biała
| zdjęcia | schemat | opis | mapa