OPIS - schron 5

Bielsko-Biała
| zdjęcia | schemat | opis | mapa

KARTA SCHRONU

© GRUPA OPERACYJNA BIELSKO-BIAŁA
 Pozycja: Bielsko
 Lokalizacja: Bielsko-Biała
 Typ schronu: do ognia bocznego dwustronnego - "skośny"
 Lokalizacja GPS (±5 m):

N 49°49'00.6'' | E 018°59'00.5''

 Wysokość:

346 m n.p.m.

 Opis dojazdu:

poruszając się ul. Cieszyńską [od centrum miasta], za budynkami Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości w Wapienicy, skręcamy w prawo, w ul. Regera [skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną]. Jadąc prosto [przez przejazd kolejowy, mijając Fabrykę Pił i Narzędzi oraz Union-Vis] docieramy do placu, służącego za parking. Idąc wzdłuż ogrodzenia oczyszczalni ścieków i linii wysokiego napięcia dochodzimy na skraj rzeki Wapienicy. Po lewej stronie w zaroślach znajduje się schron.

 Strzelnica ckm:

2 [lewa - zasypana, prawa - zamurowana]

 Strzelnica obrony wejścia:

2

 Wnęka na amunicję:

po lewej stronie

 Wnęka na piec grzewczy:

po prawej stronie

 Wylot pieca grzewczego:

po prawej stronie

 Otwór wentylacyjny:

ustalono istnienie jednego - po prawej stronie

 Elementy wejścia:

zachowana ościeżnica z zawiasami

 Betonowa wylewka podłogi:

widoczna, wraz z miejscami po belkach mocujących stół

 Haki do mocowania maskowania:

widoczny [1]

 Nasyp czołowy:

zachowany

 Dodatkowe informacje:

- schron częściowo zasypany [od strony lewej]

 


Bielsko-Biała
| zdjęcia | schemat | opis | mapa