OPIS - schron 20

Bielsko-Biała
| zdjęcia | schemat | opis | mapa

KARTA SCHRONU

© GRUPA OPERACYJNA BIELSKO-BIAŁA
 Pozycja: Bielsko
 Lokalizacja: Bielsko-Biała
 Typ schronu: do ognia bocznego jednostronnego
 Lokalizacja GPS (±5 m):

N 49°50'52.4'' | E 019°01'10.6''

 Wysokość:

330 m n.p.m.

 Opis dojazdu:

jedziemy [z centrum miasta] ul. Jana III Sobieskiego, później ul. św. Stanisława. Na skrzyżowaniu obok kościoła św. Stanisława w Starym Bielsku udajemy się w prawo na ul. Nad Potokiem. Przejeżdżamy pod estakadą i tuż za nią skręcamy w lewo. Ulicą Zuchów [w górę] docieramy do niewielkiego skrzyżowania, na którym udajemy się w prawo. Docieramy tą drogą do rozwidlenia [ok. 2400 m od początku ul. Zuchów] gdzie kierujemy się w prawo, na wiadukt przecinający drogę ekspresową Bielsko-Biała - Cieszyn (S1). Na pierwszym skrzyżowaniu [po zjeździe z wiaduktu] udajemy się w prawo, aby dojechać do kolejnego, gdzie ponownie skręcamy w prawo. Natrafiamy na następne już skrzyżowanie [przed sobą zobaczymy trasę S1], na którym należy pojechać w lewo. Poruszając się wzdłuż drogi ekspresowej docieramy do zabudowań. Tuż za nimi [po prawej stronie], obok słupa linii wysokiego napięcia znajduje się schron.

 Strzelnica ckm:

1 [prawa]

 Strzelnica obrony wejścia:

brak

 Wnęka na amunicję:

po lewej stronie [bliżej czoła]

 Wnęka na piec grzewczy:

brak

 Wylot pieca grzewczego:

po lewej stronie

 Otwór wentylacyjny:

ustalono istnienie jednego - po lewej stronie

 Elementy wejścia:

prawdopodobnie oryginalne drzwi; zachowana ościeżnica z zawiasami

 Betonowa wylewka podłogi:

niewidoczna

 Haki do mocowania maskowania:

brak

 Nasyp czołowy:

zachowany

 Dodatkowe informacje:

brak

 


Bielsko-Biała
| zdjęcia | schemat | opis | mapa