Nasza działalność, publikacje


               
Publikacje


Dominik Kasprzak, Marcin Kasprzak - Bazując na Instrukcji Saperskiej - indywidualne
   projekty polskich schronów w Mławie i Nowogrodzie

   [INFORT 2020 (wyd. 2022)]

Dominik Kasprzak, Marcin Kasprzak - Niemieckie "zęby smoka" na linii b2-Stellung
   w Czechowicach-Dziedzicach

   [Odkrywca 12/2020]

Dominik Kasprzak, Marcin Kasprzak - Rozpoczęte, lecz nieukończone. Polskie polowe schrony
   nad Wartą i Widawką

   [Odkrywca 6/2019]

Dominik Kasprzak, Marcin Kasprzak - Fundament polskiego polowego schronu żelbetowego
   pod Lisowem

   [Odkrywca 1/2019]

Dominik Kasprzak, Marcin Kasprzak - Fortyfikacje Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Narew",
   czy już do końca odkryte? [4]

   [Odkrywca 10/2018]

Dominik Kasprzak, Marcin Kasprzak - Wzmocniony polski polowy schron żelbetowy w Łomży
   [Wojsko i Technika - Historia 5/2018]

Dominik Kasprzak, Marcin Kasprzak - Trop wiedzie do archiwum, czyli rzecz o cennych
   dokumentach na temat Obszaru Warownego "Śląsk"

   [Ars fortificandi. Studia i materiały z dziejów architektury obronnej. Tom II - 2018]

Dominik Kasprzak, Marcin Kasprzak - Mityczna wizja Wizny kontra fakty [3]
   [Odkrywca 11/2017]

Dominik Kasprzak, Marcin Kasprzak - Schron mieszkalny z 1939 roku na polowej pozycji
   pod Wólką Piaseczną (cz. 2) [2]

   [Odkrywca 10/2017]

Dominik Kasprzak, Marcin Kasprzak - Schron mieszkalny z 1939 roku na polowej pozycji
   pod Wólką Piaseczną (cz. 1) [1]

   [Odkrywca 9/2017]

Dominik Kasprzak, Marcin Kasprzak - Oryginalność wśród powtarzalności - fortyfikacje
   pozycji "Lubliniec" wyróżnikiem na tle polskich polowych pozycji z 1939 roku, ze
   szczególnym uwzględnieniem unikalnego schronu dla armaty przeciwpancernej wz. 36

   [Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku, nr 27]

Dominik Kasprzak, Marcin Kasprzak - Niemieckie fortyfikacje linii b2 z lat 1944-45.
   Imielin - Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń

   [Wydawnictwo INFORT - Gliwice 2013]

Dominik Kasprzak, Marcin Kasprzak - Uratowany schron bojowy Bauform 251
   [Odkrywca - 08/2010]

Dominik Kasprzak, Marcin Kasprzak; Maciej Śledziński [współpraca] - Bauform 251
   w Bielsku-Białej

   [Odkrywca - 09/2009]

Dominik Kasprzak, Marcin Kasprzak - Fortyfikacje z 1939 roku w Bielsku-Białej
   [Wydawnictwo INFORT, Seria Spojrzenie, zeszyt 7 - Gliwice-Tarnowskie Góry 2009]

Dominik Kasprzak - Bielskie schrony
   [Kronika Beskidzka - Nr 32, 10.08.2006]

Dominik Kasprzak, Marcin Kasprzak, Jacek Przybyło, Tomasz Szczygieł - Polskie fortyfikacje
   w Bielsku-Białej

   [Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - Bielsko-Biała 2005]

Dominik Kasprzak, Marcin Kasprzak, Jacek Przybyło, Tomasz Szczygieł - Polskie żelbetowe
   schrony polowe - Armia "Kraków" - Grupa Operacyjna "Bielsko" - Pozycja
   "Bielsko" - Uzupełnienie

   [Forteca - Nr 17-18, 2-3/2004]

Dominik Kasprzak, Marcin Kasprzak, Jacek Przybyło, Tomasz Szczygieł - 4 września 2004
   - Schron w Cieszynie-Boguszowicach - Piknik historyczny

   [Forteca - Nr 17-18, 2-3/2004]

Dominik Kasprzak, Marcin Kasprzak, Jacek Przybyło, Tomasz Szczygieł - Polskie żelbetowe
   schrony polowe - Armia "Kraków" - Grupa Operacyjna "Bielsko", cz. 1. Pozycja
   "Bielsko"

   [Forteca - Nr 14, 3/2003]

Dominik Kasprzak, Marcin Kasprzak, Jacek Przybyło, Tomasz Szczygieł - Polskie żelbetowe
   schrony polowe - Armia "Kraków" - Grupa Operacyjna "Bielsko", cz. 2. Pozycje:
   "Dziedzice", "Cieszyn", "Skoczów", "Zarzecze", "Pszczyna"

   [Forteca - Nr 15, 4/2003]

Dominik Kasprzak, Marcin Kasprzak, Jacek Przybyło, Tomasz Szczygieł - Pozycja "Zarzecze"
   [INFORT - Nr 20, 1/2002]informator Grupy Operacyjnej "Bielsko-Biała" [otwarcie schronu w Cieszynie-Boguszowicach]
   [Nr 1, 4.IX.2004]

informator Grupy Operacyjnej "Bielsko-Biała" [wykład nt. fortyfikacji w Bielsku-Białej]
   [Nr 2, 17.IX.2004]

informator Grupy Operacyjnej "Bielsko-Biała" [II Piknik Militarny w Cieszynie-Boguszowicach]
   [Nr 3, 3.IX.2005]

informator Grupy Operacyjnej "Bielsko-Biała" [wykład nt. fortyfikacji - Armia "Kraków"]
   [Nr 4, 12.XII.2006]Artykuły o naszej działalności także w bibliografii.

               
Kalendarium wydarzeń


15.05.2015, Bestwina, Gminna Biblioteka Publiczna - Wykład "Fortyfikacyjne
   sekrety II wojny światowej w Bestwinie i okolicach"

17.10.2014, Czechowice-Dziedzice, Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 2 - Wykład
   "Fortyfikacje Czechowic-Dziedzic" z cyklu "Skarby historii miasta Czechowice-Dziedzice"

10.08.2014, Cieszyn, schron nr 2 - Prelekcja pt. "Zobacz jak niszczą historię".
   Spotkanie przy zagrożonym zniszczeniem cieszyńskim schronie

28.01.2014, Żywiec, Żywiecka Biblioteka Samorządowa - Promocja książki "Niemieckie
   fortyfikacje linii b2 z lat 1944-45. Imielin - Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń"

09.01.2014, Bielsko-Biała, Książnica Beskidzka - Promocja książki "Niemieckie fortyfikacje
   linii b2 z lat 1944-45. Imielin - Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń"
   [promocja w ramach cyklu "Historyczne czwartki", organizowanego przez
   Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne i Książnicę Beskidzką]


23.09.2013, Bielsko-Biała - Wywiad dla TV Bielsko dot. polskich i niemieckich fortyfikacji
   w rejonie Bielska-Białej

07.09.2013, Bielsko-Biała, wzgórze Trzy Lipki - Wycieczka terenowa pt. "Historia zatopiona
   w żelbecie"

20.04.2013, Bielsko-Biała, wzgórze Trzy Lipki - Polsko-ukraińska "ekspedycja"
   śladami wrześniowych umocnień

13.12.2012, Bielsko-Biała, Książnica Beskidzka - Wykład pt. "Linia b-2:
   niemieckie fortyfikacje z lat 1944-45 w okolicach Bielska-Białej"
   [wykład w ramach cyklu "Historyczne czwartki", organizowanego przez
   Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne i Książnicę Beskidzką]


18.06.2012, Bielsko-Biała, wzgórze Trzy Lipki - Wycieczka dla zorganizowanej
   grupy z Zamarsk po polskich fortyfikacjach w rejonie wzgórza Trzy Lipki

31.05.2012, Bielsko-Biała, Rektorat Akademii Techniczno-Humanistycznej - Komunikat pt.
   "Polskie i niemieckie fortyfikacje z czasów II wojny światowej na terenie Bielska-Białej"
   [komunikat w ramach konferencji naukowej "Siedem wieków Bielska-Białej"]

24.06.2010, Bielsko-Biała, Speleoklub - Wykład nt. fortyfikacji w rejonie Podbeskidzia
   [wykład dla członków Sekcji Archeologicznej Speleoklubu Bielsko-Biała]

Kwiecień 2009, Bielsko-Biała, Cieszyn - Zabezpieczenie niemieckich fortyfikacji z 1944 roku
   [przeniesienie przeznaczonych do zniszczenia 3 niemieckich kochbunkrów do Cieszyna-Boguszowic,
   w pobliże schronu nr 6 - z naszej inicjatywy oraz Sekcji Miłośników Militariów 4. psp z Cieszyna]


15.09.2007, Bielsko-Biała - Reportaż pt. "Wrześniowe schrony"
   [udział członków Grupy w nagraniu dla telewizji internetowej Super-Nowa TV]

Sierpień 2007, Bielsko-Biała - Porządkowanie otoczenia przy schronach w Bielsku-Białej
   [usuwanie graffiti ze ścian schronów, wycinka drzew i krzewów przeprowadzone dzięki
   naszym staraniom]


12.12.2006, Czechowice-Dziedzice, Szkoła Podstawowa nr 5 - Wykład nt. fortyfikacji
   [wykład dla nauczycieli historii i edukacji regionalnej z Czechowic-Dziedzic oraz okolic]

03.09.2005, Cieszyn-Boguszowice - II Piknik Militarny przy schronie nr 6
   [relacja z kolejnego Pikniku w Cieszynie]

Sierpień 2005, Bielsko-Biała - Porządkowanie otoczenia przy schronach w Bielsku-Białej
   [wycinka drzew i krzewów przeprowadzona dzięki naszym staraniom]

14.05.2005, Gostyń, Bitwa Wyrska - Inscenizacja rekonstrukcji historycznej bitwy z 1939 roku
   [w roli płk. Władysława Kiełbasy Tomasz Szczygieł z Grupy Operacyjnej "Bielsko-Biała"]

17.09.2004, Bielsko-Biała, Dom Kultury Włókniarzy - Wykład nt. fortyfikacji w Bielsku-Białej
   [członkowie Grupy przybliżyli mieszkańcom Bielska-Białej historię schronów na terenie miasta]

04.09.2004, Cieszyn-Boguszowice - I Piknik Militarny przy schronie nr 6
   [relacja z otwarcia pierwszego w Polsce lekkiego schronu bojowego]