17.09.2004, Bielsko-Biała, Dom Kultury Włókniarzy

Wykład członków GO "Bielsko-Biała" nt. fortyfikacji w Bielsku-Białej

        "Bunkry" w Bielsku-Białej - o bielskich schronach opowiadają członkowie Grupy Operacyjnej "Bielsko-Biała". Pod takim tytułem członkowie naszej grupy przybliżyli mieszkańcom Bielska-Białej historię obiektów fortyfikacyjnych na terenie miasta. Wykład w ramach "Tramwaju Kulturalnego" zorganizowanego przez Starobielski Ośrodek Edukacji Kulturalnej.
       Kilkudziesięcioosobowa widownia usłyszała o historii bielskich schronów, etapach budowy, wyposażeniu obiektów. Pokazano makietę jednostrzelnicowego schronu, kilkadziesiąt fotografii oraz mapę pozycji Bielsko. Przybyła publiczność otrzymała Informatory, w których znalazły się opisy dojazdu do poszczególnych obiektów.


Pani Dyrektor Domu Kultury - Janina Czechowicz w towarzystwie organizatora Tramwaju - Adama Ruśniaka [po prawej] oraz członków GO "Bielsko-Biała" - pierwszy z lewej - Dominik Kasprzak, pierwszy z prawej Marcin Kasprzak