Fortyfikacje - opisy


Schrony [rodzaje, budowa, wyposażenie]

Przykładowy polski schron bojowy typu polowego [opis, schemat]
Schron jednostrzelnicowy [opis, schematy]
Schron jednostrzelnicowy bez przelotni [opis, schematy]
Schron dwustrzelnicowy "skośny" [opis, schematy]
Schron dwustrzelnicowy "prosty" [opis, schematy]
Schron obserwacyjny [opis, schematy]
Schron drewniano-ziemny [opis, schemat]

Etapy budowy schronu [opis, zdjęcia]

Piec ogrzewający wnętrze schronu [opis, schemat, zdjęcie]
Mocowanie siatki maskującej na schronie [opis, schematy, zdjęcia]