Schron 9

Częstochowa
| zdjęcia | schemat
| opis | mapa


widok ogólny

opis jak wyżej

widoczna przelotnia oraz strzelnica dla ckm
- prawa

widok na tył

opis jak wyżej

widok strony lewej

widok strony lewej; na stropie widoczne wyżłobienia służące do odprowadzania wody ze stropu

widok strony prawej

na horyzoncie widoczny schron nr 8 [z lewej strony] oraz nr 7
 

Częstochowa
| zdjęcia | schemat
| opis | mapa