Schron 5

Cieszyn
| zdjęcia | schemat | opis | mapa


archiwalne zdjęcie; mieszkaniec Cieszyna,
p. Karol Kłósko wraz z samochodem P70 na tle schronu [wykonane w 1967 roku]

archiwalne zdjęcie schronu [wykonane
w 1967 roku] - cyfrowe powiększenie

miejsce, w którym znajdował się schron; informacje uzyskane na podstawie relacji ustnych p. Karola Kłóski
 

Cieszyn
| zdjęcia | schemat | opis | mapa