OPIS - schron 2

Cieszyn
| zdjęcia | schemat | opis | mapa

KARTA SCHRONU

© GRUPA OPERACYJNA BIELSKO-BIAŁA
 Pozycja: Cieszyn
 Lokalizacja: Cieszyn
 Typ schronu: do ognia bocznego dwustronnego - "skośny"
 Lokalizacja GPS (±5 m):

N 49°44'05.9'' | E 018°38'02.9''

 Wysokość:

312 m n.p.m.

 Opis dojazdu:

poruszamy się ul. Wyższa Brama [od strony centrum], a następnie Górną, z której skręcamy w prawo na ul. Sikorskiego [mijamy skrzyżowania z ulicami Prusa i Orkana]. Docieramy do ostrego zakrętu w lewo, gdzie droga przechodzi w ul. Przerwy-Tetmajera. Poniżej w zaroślach znajduje się schron.

 Strzelnica ckm:

2 [lewa - zamurowana, prawa - wstawiona metalowa kratka]

 Strzelnica obrony wejścia:

2 [zamurowane]

 Wnęka na amunicję:

po lewej stronie

 Wnęka na piec grzewczy:

po prawej stronie

 Wylot pieca grzewczego:

po prawej stronie

 Otwór wentylacyjny:

po prawej i lewej stronie

 Elementy wejścia:

zachowana ościeżnica bez zawiasów; wejście do przelotni: lewe - zamurowane, prawe - wstawione metalowe drzwi

 Betonowa wylewka podłogi:

widoczna, wraz z miejscami po belkach mocujących stół

 Haki do mocowania maskowania:

nie ustalono

 Nasyp czołowy:

brak

 Dodatkowe informacje:

brak

 


Cieszyn
| zdjęcia | schemat | opis | mapa