Schron 6 - wczoraj i dziķ


prawdopodobnie 1940

2003

wrzesieņ 2004